logga
  Kontaktinformation »   Intresseanmälan »

Svenskt Fastighetsansvars grundtjänst

» Webbtjänsten förenklar den tekniska förvaltningen av fastigheter.
» Vi gör regler lätta genom tolkningsförslag
» Checklista för kartläggning
» Håll ordning på viktiga datum

Rubrikerna i menyerna har följande innehåll:

Regelöversikt: Anger gällande lagstiftning samt tillsynsmyndighet för ett stort antal områden.

Checklista: En lista som används när man vill kartlägga fastighetsansvarets omfattning i olika byggnader.

Tolkningsförslag: Förslag till tolkning och sammanfattning på vardagligt språk av innehållet i regelverken för ett antal områden. I en del fall ges också förslag på hur ett policydokument för teknikområdet skulle kunna se ut. Det är utformat som en förlaga och kan enkelt anpassas för de egna förhållandena.