logga
   Registrering »    Kontaktinformation »   Intresseanmälan »


Svenskt Fastighetsansvars grundtjänst

» Webbtjänsten förenklar den tekniska förvaltningen av fastigheter.
» Vi gör regler lätta genom tolkningsförslag
» Checklista för kartläggning
» Håll ordning på viktiga datum


Rubrikerna i menyerna har följande innehåll:

Regelöversikt: Anger gällande lagstiftning samt tillsynsmyndighet för ett stort antal områden.

Checklista: En lista som används när man vill kartlägga fastighetsansvarets omfattning i olika byggnader.

Tolkningsförslag: Förslag till tolkning och sammanfattning på vardagligt språk av innehållet i regelverken för ett antal områden. I en del fall ges också förslag på hur ett policydokument för teknikområdet skulle kunna se ut. Det är utformat som en förlaga och kan enkelt anpassas för de egna förhållandena.

Intervaller: Sammanställning över olika intervaller som kan vara aktuella vid fastighetsdrift.

Regelbibliotek: De olika regelverken i bokstavsordning.

Viktiga datum: En lista med datum för olika lagändringar, uppställd i kronologisk ordning.

Myndigheter Adresser, telefonnummer samt aktiva länkar till ett antal aktuella myndigheter.

Juridiska begrepp: Förklarar en del grundläggande juridiska begrepp.

Delegering: Lite synpunkter samt exempel på delegering.

Idébank: Plats för erfarenhetsspridning av olika metoder och tillvägagångssätt för att hantera sitt fastighetsansvar.

bildspel