logga
   Registrering »    Kontaktinformation »   Intresseanmälan »

Enkla abonnemangsvillkor

Abonnemang som tecknats efter 2016-01-01

Abonnemanget administreras mycket enkelt med fakturering varje månad. Man tecknar inga kontrakt och förbinder sig inte att vara abonnent en viss tid. Vi tillämpar inte heller någon speciell uppsägningstid. Normalt används endast ett lösenord per abonnemang utom för ÅtgärdsBevakaren där lösenorden alltid är personliga.

Komplett abonnemang

ger fri tillgång till hemsidan inklusive Åtgärdsbevakaren för alla som är anställda inom företaget. Man kan alltså låta samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen få del av användarnamn och lösenord. Detta används ofta som ett redskap för kunskapsspridning inom organisationen.
Nyhetsbreven går till den uppgivna kontaktpersonen och dessutom till de mejladresser som kontaktpersonen valt att lägga till i ”dina uppgifter”.
Abonnemang kan också, till lägre kostnad,  tecknas utan åtgärdsbevakaren.

 

Vid beställning av abonnemang :

  • Era inloggningsuppgifter fungerar inom 1-3 dagar.
  • Abonnemanget kommer att löpa från kommande månadsskifte och en månad framåt.
  • Varje månad kommer sedan faktura för nästa period.

Abonnemang som tecknats enligt äldre regler:

Abonnemanget administreras mycket enkelt med fakturering en gång om året. Man tecknar inga kontrakt och förbinder sig inte att vara abonnent en viss tid. Vi tillämpar inte heller någon speciell uppsägningstid. Normalt används endast ett lösenord per abonnemang utom för ÅtgärdsBevakaren där lösenorden alltid är personliga.

Komplett ytbaserat årsabonnemang ger fri tillgång till hemsidan inklusive Åtgärdsbevakaren för alla som är anställda inom företaget. Man kan alltså låta samtliga yrkesgrupper inom förvaltningen få del av användarnamn och lösenord. Detta används ofta som ett redskap för kunskapsspridning inom organisationen.
Nyhetsbreven går till den uppgivna kontaktpersonen och dessutom till de mejladresser som kontaktpersonen valt att lägga till i ”dina uppgifter”.
Abonnemanget kan också vara tecknat utan åtgärdsbevakeren.

Användarbaserat årsabonnemang innebär att man bestämmer hur många som skall få tillgång till hemsidan. Man förutsätts då använda hemsidan enbart för sitt eget behov. Åtgärdsbevakare ingår ej.