logga
   Registrering »    Kontaktinformation »   Intresseanmälan »

Detta är ÅtgärdsBevakaren

ÅtgärdsBevakaren ingår i det kompletta ytbaserade abonnemanget men kan väljas bort om man så önskar.

Det är ett helt webbaserat system som inte kräver installation av någon programvara. Det hjälper dig att hålla rätt på allt som ska göras med bestämda intervaller eller vid viss tidpunkt. Det kan vara allt från att kontrollera nödduschar varje månad, bevaka garantibesiktningar om två år till att beställa OVK-besiktning av självdragsventilationen vart nionde år!

Sen skickar systemet, om du vill, ett mejl till valfri person när det är dags!

ÅtgärdsBevakaren är mycket enkel att använda, har ett lågt pris och en stor kapacitet

Bakgrund

I en stor del av lagstiftningen runt fastighetsansvar krävs det att insatser genomförs med bestämda intervaller.

Det kan vara allt från varje månad till vart 12:e år men regelbundna insatser av olika slag är ofta grunden för att uppfylla myndigheternas krav.
Det låter enkelt, men om man tänker på alla olika intervall som förekommer och att man dessutom ska hantera ett antal olika fastigheter så inser man att detta är svårt att hantera i praktiken.

Fastigheterna är ju dessutom sällan i takt med varandra, vilket gör det hela ännu svårare. En anpassning så att de är i takt skulle givetvis förenkla en del men medför ofta en alltför ojämn arbetsbelastning.

Vi har därför utvecklat ÅtgärdsBevakaren.

Strävan har varit att skapa ett så enkelt system att kunderna på egen hand ska kunna förstå, utforma och använda det.

Därför kräver ÅtgärdsBevakaren i grundutförandet mycket få uppgifter för att fungera.
Däremot kan du själv lägga till en mängd olika typer av uppgifter som är relevanta för din verksamhet genom att ändra din användarprofil.